วันพุธ, 22 กันยายน 2564

ปัญหาติดตั้ง nicehash ไม่ได้

ในการติดตั้ง NiceHash Miner ไม่ได้ติดตั้งแล้วโปรแกรมได้หายไปหรือเข้า NiceHashไม่ได้ เข้าแล้ว NiceHashค้าง มีขั้นตอนและเทคนิคที่จะทำให้ใช้งานได้ปกติ ดังนี้ก่อนที่จะเริ่มไปdownload ติดตั้ง nicehash version 3.0.6.5 มาติดตั้งไว้ในcomputer ต้องปิด antivirus หรือ Windows Security ซะก่อนที่จะเปิดโปรแกรมขึ้นมาทำงานมาดูขั้นตอนง่ายๆไม่พลาด หากทำตามขั้นตอน รวมทิป เทคนิค ในการลงโปรแกรมnicehash ให้ปกติ

1.ไปที่เว็บ nicehash.comเลื่อนลงมาที่ล่างสุดของเว็บ เลือก เมนู DOWNLOAD CENTER Miners & Tools

2.ให้download โปรแกรม Nicehash Miner Version 3.0.6.5 เลือกที่ Download NiceHash Miner 3.0.6.5 installer

3.เปิดไฟล์ nhm_windows_3.0.6.5.exe กด I Agree

4.ยังไม่ต้องกด Run Nicehash Miner ให้กดขีดถูกออกไป แล้วกด Finish

5.เปิด Windows Securityที่ taskbar มุมขวาล่างจอหน้า Desktop

6.หาเมนู Virus & threat protection setting กด Manage setting

7.เลื่อนหาเมนู Exclusions กด Add or remove exclusions

8.กด + Add an exclusion เลือก Folder C:\Users\User\AppData\Local\Programs\NiceHash Miner
9.เข้าใช้งานได้ทันที

เพียงเท่านี้การติดตั้งก็จะใช้งานได้ปกติ nicehash เข้าไม่ได้คงไม่มีอีกต่อไปและ nicehashค้างก็คงไม่ค้างเพราะ AntiVirus ได้ลบโปรแกรมออกไป ทำให้มันค้าง